Polska Izba Branży Pogrzebowej

Jak zostać członkiem?

Zgodnie z §1 Statutu Polskiej Izby Branży Pogrzebowej jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców,(w szczególności wobec organów władzy publicznej), która przyjmuje na swoich członków przedsiębiorców i osoby prawne, prowadzące działalność w zakresie usług pogrzebowych, cmentarnych, prosektoryjnych, kremacyjnych, kamieniarskich, produkcji trumien, akcesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związanych z branżą pogrzebową oraz przedsiębiorców i osoby prawne, mogących świadczyć bądź świadczących usługi na rzecz branży pogrzebowej.

Zgodnie z § 8 Statutu Polskiej Izby Branży Pogrzebowej o przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd po rozpatrzeniu deklaracji zainteresowanego podmiotu. Zainteresowany podmiot, ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby powinien złożyć deklarację członkostwa. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Członkom Polskiej Izby Branży Pogrzebowej przysługują:

Pomoc prawna

Zapewniamy dostęp do najnowszych aktów prawnych i ich wykładni. Świadczymy pomoc prawną w zakresie porad prawnych oraz przygotowywania pism do urzędów i sądów. Reprezentujemy interesy członków Izby wurzędach administracji publicznej i samorządowej. Interweniujemy w ich imieniu w ZUS-ie, KRUS-ie, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ZOZ-ach, Prokuraturach i wielu innych instytucjach.

Specjalne ceny

Izba nawiązała szereg aliansów handlowych m. in. z Mercedes Polska, Toyota czy koncernami paliwowymi, co przekłada się na przygotowane przez wspomniane podmioty oferty specjalne dla naszych członków.

Certyfikaty i referencje

Nadajemy członkom Izby certyfikaty i wystawiamy listy referencyjne. Wspieramy w przetargach.

Stały dostęp do informacji

Nasi Członkowie mają zapewniony stały dostęp do informacji branżowych, zarówno dzięki konsultacji z Biurem, jak i poprzez stronę internetową oraz Facebook.

Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji

Organizujemy kursy oraz szkolenia dla przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych i uzyskiwanie certyfikatów.

Promocja

Nasi Członkowie mogą bezpłatnie prezentować swoje usługi i wyroby na naszej stronie internetowej, poprzez Newsletter oraz na zjazdach branżowych. Dzięki nowej wyszukiwarce firm i skutecznemu pozycjonowaniu klientom łatwiej będzie odnaleźć zakład pogrzebowy lub wytwórczy Członka.

Integracja środowiska

Organizujemy zjazdy, spotkania i imprezy branżowe.

Prestiż

Izba bierze udział w organizowaniu pogrzebów najważniejszych osób w kraju, pochówku ofiar największych tragedii – m.in. większości ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym Pary Prezydenckiej, ofiar pożaru hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim,. Nasi członkowie mają zaszczyt organizowania pogrzebów najważniejszych osób w Państwie: bohaterów narodowych, noblistów, polityków, ludzi kultury i nauki.

Polecamy

eMOCja Fundacja Medycyny Prenatarnej Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors