Polska Izba Branży Pogrzebowej

Cele i działalność

Polska Izba Branży Pogrzebowej została powołana w celu rozwijania i kontynuowania najlepszych tradycji samorządu gospodarczego branży pogrzebowej. Skupiamy firmy z potencjałem – liderów na swoich rynkach. Unikamy w swoich szeregach ludzi kontrowersyjnych, budzących złe emocje. Nasz wspólny cel to rozwój poprzez wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń oraz integracja. Izba nie jest celem samym w sobie, a jedynie narzędziem pomagającym nam w naszej codziennej pracy. Polska Izba Branży Pogrzebowej jest organizacją branżową funkcjonującą od 2017 roku w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, wpisaną do rejestru sądowego.

Główne zadania Polskiej Izby Branży Pogrzebowej to:

  • pomoc i wsparcie Członków Izby przez jej Biuro od strony prawnej i organizacyjnej,
  • reprezentowanie interesów Członków Izby na zewnątrz, szczególnie w sporach z ich konkurentami, w relacjach z organami administracji państwowej i samorządowej, szpitalami, itp.
  • wzajemna integracja poprzez organizację wspólnych imprez i wyjazdów branżowych,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie szkoleń i konferencji,
  • wspieranie Członków Izby w budowaniu ich silnej, rozpoznawalnej marki poprzez certyfikowanie, rekomendowanie i wspieranie w rozwoju.

Wspieramy prawnie

Polska Izba Branży Pogrzebowej zapewnia dostęp do najnowszych aktów prawnych i ich wykładni. Świadczymy pomoc prawną w zakresie porad prawnych oraz przygotowywania pism do urzędów i sądów. Reprezentujemy interesy członków Izby w urzędach administracji publicznej i samorządowej. Interweniujemy w ich imieniu w ZUS-ie, KRUS-ie, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ZOZ-ach, Prokuraturach i wielu innych instytucjach.

Szkolimy

Polska Izba Branży Pogrzebowej organizuje kursy oraz szkolenia dla przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy, umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywania nowej wiedzy, którą mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy.

W planach Polskiej Izby Branży Pogrzebowej znalazły się także szkolenia dla pracowników zakładów pogrzebowych i innych firm z branży pogrzebowej. Szkolenia i rozwój pracowników firmy przekładają się bezpośrednio na jej sukces. Udział pracowników w różnego rodzaju szkoleniach i kursach przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla przedsiębiorstw, ale także dla samego pracownika, który może podnieść swoje kompetencje i rozwijać wiele umiejętności, co będzie miało przełożenie na jego samoocenę.

Rozwój technologii sprawił, iż dzielenie się wiedzą oraz zdobywanie nowych informacji stało się niezwykle proste. Bez konieczności wychodzenia z domu możemy brać udział w kursach online i webinarach pozwalających na podnoszenie swoich kwalifikacji i odkrywanie zupełnie nowych perspektyw. Dlatego też zaproponujemy naszym członkom szkolenia on-line, które pomogą im zdobyć nową wiedzę bez konieczności przemieszczania się.

Wszelkie proponowane przez nas szkolenia, warsztaty i spotkania są bezpłatne dla członków Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Promujemy

Członkowie Polskiej Izby Branży Pogrzebowej mogą bezpłatnie prezentować swoje usługi i wyroby na naszej stronie internetowej oraz naszym facebooku, a także na wszelkich spotkaniach i zjazdach branżowych organizowanych przez naszą Izbę. Dzięki nowej wyszukiwarce firm i skutecznemu pozycjonowaniu klientom łatwiej będzie odnaleźć zakład pogrzebowy lub wytwórczy Członka.

Nadajemy członkom Izby certyfikaty i wystawiamy listy referencyjne. Wspieramy w przetargach.

Polska Izba Branży Pogrzebowej bierze udział w organizowaniu pogrzebów najważniejszych osób w kraju, pochówku ofiar największych tragedii – m.in. większości ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym Pary Prezydenckiej, ofiar pożaru hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim,. Nasi członkowie mają zaszczyt organizowania pogrzebów najważniejszych osób w Państwie: bohaterów narodowych, noblistów, polityków, ludzi kultury i nauki.

Łączymy partnerów

Polska Izba Branży Pogrzebowej została powołana w celu rozwijania i kontynuowania najlepszych tradycji samorządu gospodarczego branży pogrzebowej. Skupiamy firmy z potencjałem – liderów na swoich rynkach. Unikamy w swoich szeregach ludzi kontrowersyjnych, budzących złe emocje. Nasz wspólny cel to rozwój poprzez wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń oraz integracja.

Zgodnie z §1 Statutu Polskiej Izby Branży Pogrzebowej jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców (w szczególności wobec organów władzy publicznej), która przyjmuje na swoich członków przedsiębiorców i osoby prawne, prowadzące działalność w zakresie usług pogrzebowych, cmentarnych, prosektoryjnych, kremacyjnych, kamieniarskich, produkcji trumien, akcesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związanych z branżą pogrzebową oraz przedsiębiorców i osoby prawne, mogących świadczyć bądź świadczących usługi na rzecz branży pogrzebowej.

Swoim członkom, naszym partnerom oferujemy wzajemną integrację oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń i rozmów o zmianach w branży pogrzebowej poprzez organizację zjazdów, spotkań i imprez branżowych. Podczas naszych spotkań prezentujemy możliwości uzyskania wsparcia w rozwoju swojej działalności, pozyskiwania funduszy, zapewniamy także stały dostęp oraz pomagamy w nawiązaniu wszelkich kontaktów biznesowych pomocnych w codziennym funkcjonowaniu zrzeszonych przedsiębiorstw. Izba nawiązała szereg aliansów handlowych m. in. z Mercedes Polska, Toyota czy koncernami paliwowymi, co przekłada się na przygotowane przez wspomniane podmioty oferty specjalne dla naszych członków.

Polecamy

Balsamista Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors