Polska Izba Branży Pogrzebowej

Aktualności

Prace nad zmianami w prawie pogrzebowym

Prace nad zmianami w prawie pogrzebowym

Obecnie trwają prace legislacyjne nad nową formułą pracy Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci kierującego tworzeniem nowego prawa pogrzebowego - poinformował nas Pan Wiesław Leśniakiewicz Podsekretarz Stanu.

poniedziałek, 05 lut 2024 09:47
Dalsze losy nowej ustawy

Dalsze losy nowej ustawy

W dniach 3-4 lutego 2024 roku zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu branżowym Polskiej Izby Branży Pogrzebowej z przedstawicielami Nowego Rządu. Spotkanie zostanie podzielone na dwie części - konferencję poświęconą dalszym losom nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz część szkoleniową.

środa, 03 sty 2024 11:20
Watykan zmienia zasady dotyczące pochówku prochów zmarłych. W Polsce obowiązuje jednak inne prawo

Watykan zmienia zasady dotyczące pochówku prochów zmarłych. W Polsce obowiązuje jednak inne prawo

12 grudnia 2023 roku Watykańska Dykasteria Nauki Wiary poinformowała o zmianach wytycznych z roku 2016 r. dotyczących postępowania z prochami osób zmarłych. Watykan zalecał wówczas, aby prochy zmarłych przechowywać w "miejscach świętych", nie w domu, nie rozdzielać ich między członków rodziny ani nie rozrzucać na wietrze. Nowe wytyczne mówią, iż krewni mogą poprosić o "minimalną część prochów swojego krewnego (do przechowywania) w miejscu mającym znaczenie dla zmarłego".

wtorek, 19 gru 2023 11:05
Nowy wzór karty zgonu od 1 stycznia 2024

Nowy wzór karty zgonu od 1 stycznia 2024

Śledząc obowiązujący stan prawny, informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r. w zakresie sporządzania karty urodzenia, karty martwego urodzenia oraz karty zgonu będzie obowiązywał stan prawny, jaki wprowadziła ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.– Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 i 1615).

wtorek, 07 lis 2023 09:32
Konieczna regulacja działalności firm pogrzebowych w placówkach opieki i ochrony zdrowia

Konieczna regulacja działalności firm pogrzebowych w placówkach opieki i ochrony zdrowia

Akwizycja usług pogrzebowych, poprzez rozmieszczanie reklam czy zwłaszcza bezpośrednie nakłanianie rodzin osób zmarłych do wybrania jako wykonawcy usługi funeralnej określonej firmy (w imieniu której występuje akwizytor) w placówkach ochrony zdrowia i opiekuńczych to – zdaniem Polskiej Izby Branży Pogrzebowej - działania wymagające natychmiastowego uporządkowania, aby przestały one budzić jakiekolwiek wątpliwości prawne i etyczne.

piątek, 15 wrz 2023 10:40
Sanepid skontrolował zakłady pogrzebowe i cmentarze

Sanepid skontrolował zakłady pogrzebowe i cmentarze

Raport sanepidu o"Stanie Sanitarnym Kraju" dotyczący roku 2022  jest podsumowaniem działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Raport zawiera omówienie wszystkich najważniejszych obszarów związanych z utrzymaniem zdrowia publicznego. Opracowanie powstaje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym na podstawie informacji i materiałów nadesłanych przez państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.

środa, 09 sie 2023 11:39
Szkolenie - Profesjonalna obsługa klienta branży funeralnej

Szkolenie - Profesjonalna obsługa klienta branży funeralnej

Polska Izba Branży Pogrzebowej zaprasza właścicieli oraz pracowników zakładów pogrzebowych do wzięcia udziału w szkoleniu „Godne pożegnanie, empatyczna pomoc, wzajemne zrozumienie, czyli profesjonalna obsługa Klienta branży funeralnej” 16 września 2023 roku w Warszawie.

czwartek, 20 lip 2023 11:06
Ewidencja zwłok i szczątków przekazanych do spopielenia

Ewidencja zwłok i szczątków przekazanych do spopielenia

Jednym z elementów systemu Cyfryzacja Miejsc Pamięci (CMP) będzie ewidencja zwłok i szczątków przekazanych do spopielenia. Sprawdź, kto będzie odpowiadał za prowadzenie tego rejestru i jak to będzie działać.

poniedziałek, 05 cze 2023 11:12
Konieczne jest zachowanie wysokich standardów przy procedurze związanej z pochówkiem

Konieczne jest zachowanie wysokich standardów przy procedurze związanej z pochówkiem

Branża pogrzebowa przypomina wszystkim podmiotom zajmującym się szeroko pojętymi usługami funeralnymi o respektowaniu standardów, które stanowią konieczny warunek do przeprowadzenia właściwej procedury związanej z pochówkiem. Dotyczy to całego procesu - od jego rozpoczęcia, przez przechowywanie i transport zwłok, ewentualną kremację, aż po same czynności pogrzebowe.

środa, 10 maj 2023 08:32
Zmiany w kodeksie pracy wchodzą w życie

Zmiany w kodeksie pracy wchodzą w życie

Ułatwienia dla rodziców w łączeniu życia zawodowego z wychowywaniem dzieci oraz bardziej przejrzyste warunki pracy. W środę w życie weszły zmiany w przepisach Kodeksu Pracy wdrażające do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch unijnych dyrektyw.

czwartek, 27 kwi 2023 08:53

Polecamy

eMOCja Fundacja Medycyny Prenatarnej Balsamista Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors