Polska Izba Branży Pogrzebowej

Watykan zmienia zasady dotyczące pochówku prochów zmarłych. W Polsce obowiązuje jednak inne prawo

Wtorek, 19 gru 2023 11:05

12 grudnia 2023 roku Watykańska Dykasteria Nauki Wiary poinformowała o zmianach wytycznych z roku 2016 r. dotyczących postępowania z prochami osób zmarłych. Watykan zalecał wówczas, aby prochy zmarłych przechowywać w "miejscach świętych", nie w domu, nie rozdzielać ich między członków rodziny ani nie rozrzucać na wietrze. Nowe wytyczne mówią, iż krewni mogą poprosić o "minimalną część prochów swojego krewnego (do przechowywania) w miejscu mającym znaczenie dla zmarłego".

Watykan zmienia zasady dotyczące pochówku prochów zmarłych. W Polsce obowiązuje jednak inne prawo

Ważne jest tu jednak spełnienie pewnych warunków: większość prochów nadal musi być przechowywana w miejscu świętym, nie może być żadnych "panteistycznych, naturalistycznych lub nihilistycznych nieporozumień" i należy zawsze przestrzegać przepisów państwowych.

Wydany we wtorek komunikat nie dotyczy osób wierzących mieszkające w Polsce. Prawo krajowe zakazuje trzymania prochów osoby zmarłej poza wyznaczonymi do tego miejscami. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku mówi "zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach" a "szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach". Wymienione w ustawie miejsca pochówku mogą znajdować się tylko na cmentarzach.
 

Polecamy

eMOCja Fundacja Medycyny Prenatarnej Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors