Polska Izba Branży Pogrzebowej

Nowy wzór karty zgonu od 1 stycznia 2024

Wtorek, 07 lis 2023 09:32

Śledząc obowiązujący stan prawny, informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r. w zakresie sporządzania karty urodzenia, karty martwego urodzenia oraz karty zgonu będzie obowiązywał stan prawny, jaki wprowadziła ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.– Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 i 1615).

Nowy wzór karty zgonu od 1 stycznia 2024

Z uwagi na powyższe w Ministerstwie Zdrowia trwają prace legislacyjne w celu realizacji upoważnień zawartych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w art. 11 ust. 4c ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 887 i 1688).

 

 

Upoważnienia te obligują Ministra Zdrowia do wydania nowych rozporządzeń w sprawie:

- wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia;

- wzoru karty zgonu

- które mają obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 r.

 

Projekty ww. rozporządzeń są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

 

 

Odpowiednie przepisy ww. ustaw określają również zasady sporządzania i funkcjonowania karty urodzenia, karty martwego urodzenia i karty zgonu, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r.

 

 

 

Polecamy

eMOCja Fundacja Medycyny Prenatarnej Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors