Polska Izba Branży Pogrzebowej

Sanepid skontrolował zakłady pogrzebowe i cmentarze

Środa, 09 sie 2023 11:39

Raport sanepidu o"Stanie Sanitarnym Kraju" dotyczący roku 2022  jest podsumowaniem działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Raport zawiera omówienie wszystkich najważniejszych obszarów związanych z utrzymaniem zdrowia publicznego. Opracowanie powstaje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym na podstawie informacji i materiałów nadesłanych przez państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.

Sanepid skontrolował zakłady pogrzebowe i cmentarze

Zakłady pogrzebowe

 

„Spośród 1410 obiektów zewidencjonowanych w 2022 r. skontrolowano 705 (w 2021 r. spośród 1411 skontrolowano 706 obiektów). W 15 przypadkach stwierdzono niezadowalający stan higieniczno-sanitarny i techniczny (2,13%), w 2 – niezadowalający stan higieniczno-sanitarny (0,28%) i w 10 przypadkach – niezadowalający stan techniczny (1,42%)

 

W roku 2022 pion higieny komunalnej, wspólnie z pionem higieny pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kontynuował realizację zamierzenia rozpoczętego w 2021 r. pn.: „Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym w zakładach pogrzebowych oraz warunkami pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach pogrzebowych”. W zakresie pionu higieny komunalnej sprawdzano warunki higieniczno-sanitarne m.in. pomieszczeń do ubierania i przechowywania zwłok, chłodnie, sposób postępowania ze zwłokami oraz odpadami.

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakładach pogrzebowych dotyczyły:

- warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń do przygotowania zwłok do pochówku, pomieszczeń i urządzeń do przechowywania zwłok (chłodnie/urządzenia chłodnicze), pomieszczeń przeznaczonych do wystawiania zwłok

-  warunków higieniczno-sanitarnych środków transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich(procedury mycia i dezynfekcji),

- warunków przechowywania odpadów powstałych podczas świadczenia usług związanychz przygotowaniem zwłok do pochówku i postępowania z odpadami,

- warunków pomieszczeń do przechowywania: sprzętu związanego z ceremonią pogrzebową, sprzętu porządkowego, środków do mycia i dezynfekcji, mat i skrzyń wykorzystywanych przy ekshumacji".


 

Cmentarze

 

"Spośród 9132 obiektów (według ewidencji na 31 grudnia 2022 r.) skontrolowano 2365 (co stanowi 25,9%). W 9 przypadkach stwierdzono niezadowalający stan higieniczno-sanitarny i techniczny (0,38%), w 6 (0,25%) – niezadowalający stan higieniczno-sanitarny i w 17 przypadkach – niezadowalający stan techniczny (0,72%). W porównaniu z rokiem 2021 r. (skontrolowano 1816 obiektów spośród 9108), odsetek skontrolowanych cmentarzy zwiększył się o ok. 6%.

W ramach bieżącego nadzoru ocenie poddawano stan sanitarny cmentarzy, w tym m.in. w zakresie: postępowania z odpadami pochodzącymi z powierzchni grzebalnej cmentarza (stan sanitarno-porządkowy i sanitarno-techniczny kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów), zapewnienia ogrodzenia terenu cmentarza. Weryfikowano także podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę do celów użytkowych (wodociąg sieciowy/źródło własne) oraz warunki przeprowadzania ekshumacji".

 

Tekst, źródło – Stan Sanitarny Kraju w 2022 roku , Główny Inspektorat Sanitarny

 

Więcej informacji oraz cały dokument znajdziecie Państwo tutaj.


 

 

Polecamy

eMOCja Fundacja Medycyny Prenatarnej Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors