Polska Izba Branży Pogrzebowej

Ewidencja zwłok i szczątków przekazanych do spopielenia

Poniedziałek, 05 cze 2023 11:12

Jednym z elementów systemu Cyfryzacja Miejsc Pamięci (CMP) będzie ewidencja zwłok i szczątków przekazanych do spopielenia. Sprawdź, kto będzie odpowiadał za prowadzenie tego rejestru i jak to będzie działać.

Ewidencja zwłok i szczątków przekazanych do spopielenia

Czym jest ewidencja zwłok i szczątków przekazanych do spopielenia

 

To rejestr z informacjami o wszystkich osobach zmarłych w Polsce, które zostały przekazane do spopielenia. Odpowiadać za niego będą podmioty prowadzące krematoria.

 

Kto i jak będzie wprowadzał dane do ewidencji

 

Prowadzący krematorium lub upoważniony przez niego pracownik. Dane będzie można wprowadzać bezpośrednio w systemie lub za pomocą z usługi sieciowej.

 

Aby uzupełnić ewidencję o zwłoki lub szczątki, które zostały przekazane do spopielenia, trzeba będzie:

 

- Wpisać przedsiębiorcę pogrzebowego, który prowadzi krematorium, do Rejestru Przedsiębiorców Pogrzebowych.

- Zarejestrować konto podmiotu w systemie CMP ‒ z wykorzystaniem danych z Rejestru Przedsiębiorców Pogrzebowych.

- Nadać uprawnienia pracownikom, którzy mają uzupełnić ewidencję, lub ‒ jeśli krematorium korzysta z usługi sieciowej ‒ skonfigurować połączenie między systemem CMP a systemem, z którego korzysta.

- Dodać informacje o zmarłym ‒ samodzielnie lub automatycznie, jeśli znany jest jej unikalny numer karty zgonu.

- Dodać informacje o spopieleniu.

- Dodać informacje o odbiorze urny.

 

Informacje o zmarłym, spopieleniu i odbiorze urny będzie można wprowadzić do ewidencji na dwa sposoby:

 

- bezpośrednio w systemie CMP przez odpowiedni formularz,

- za pomocą usługi sieciowej ‒ dane będą przesyłane do systemu CMP z systemu, z którego korzysta krematorium.

 

Czym jest protokół spopielenia

 

To dokument, który potwierdzi spopielenie zmarłego. 

Protokół będzie można sporządzić samodzielnie lub wygenerować automatycznie z systemu na podstawie danych wprowadzonych do rejestru.

Jeśli protokół będzie tworzony w systemie CMP, właściciel cmentarza, na którym ma być pochówek, będzie mógł łatwo pobrać dokument.

 

Tekst: www.gov.pl

Polecamy

eMOCja Fundacja Medycyny Prenatarnej Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors