Polska Izba Branży Pogrzebowej

Spotkanie Polskiej Izby Branży Pogrzebowej

Poniedziałek, 06 mar 2023 14:10

4 marca 2023 roku w Warszawie odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie branżowe Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Podczas spotkania rozmawialiśmy na temat nowelizacji kodeksu pracy oraz możliwości finansowania działalności i rozwoju firmy w 2023 roku. Spotkanie rozpoczął Prezes Izby – Robert Czyżak, który przekazał zebranym informacje na temat obecnych prac nad zmianami w prawie pogrzebowym.

Spotkanie Polskiej Izby Branży Pogrzebowej

Kolejny raz nasze spotkanie wsparła Federacja Przedsiębiorców Polskich, Pani Profesor Grażyna Spytek-Bandurska – ekspert prawa pracy, przewodnicząca komitetu HR FPP opisała zebranym zmiany, jakie wprowadziła tegoroczna nowelizacja kodeksu pracy oraz zwróciła uwagę na inne, bardzo ważne elementy obowiązującego prawa. W związku z naszą przynależnością do Federacji, Pani Profesor wyraziła chęć poprowadzenia szkolenia dla naszych członków z zakresu prawa pracy i wynikających z niego prawach i obowiązkach pracodawców i pracowników, które niebawem Państwu zaproponujemy.

 

Na temat możliwości zatrudnienia oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych opowiedzieli nam przedstawiciele Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON z przewodniczącym Panem Tomaszem Lenartem na czele. Specjalnie dla naszych członków na spotkanie przybyli z publikacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która okazać się może doskonałym przewodnikiem dla pracodawców planujących ubieganie się o dofinansowanie we wspomnianym powyżej zakresie.

 

„Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” to konkurs organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O zasadach konkursu, jego wcześniejszych edycjach opowiedział zebranym Pan Bartosz Gaca – wicedyrektor w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS. Pan Bartosz zwrócił uwagę na najczęstsze błędy popełniane we wnioskach, pokrótce przedstawił warunki konkursu obowiązujące w latach ubiegłych oraz zachęcił zebranych do śledzenia odpowiednich stron internetowych, na których w najbliższym czasie znajdzie się informacja na temat tegorocznej edycji.

 

O innych formach i możliwościach finansowania działalności opowiedział Filip Samczuk – specjalista w zakresie fundraisingu – pozyskiwania finansowania zewnętrznego na rozwój.

Specjalnie dla członków Polskiej Izby Branży Pogrzebowej MB Motors - Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz z oddziałami w Piasecznie, Poznaniu i Jankach k. Warszawy, przygotował i przedstawił ofertę specjalna na zakup samochodów marki Mercedes, a z kolei przedstawiciel firmy Ikars opowiedział o możliwościach ubezpieczenia floty na atrakcyjnych warunkach finansowych.

Podczas spotkania odwiedził nasz także Pan Maciej Kaczmarek przedstawiciel MTP, zaprosił wszystkich zebranych do wzięcia udziału w Omega Funeral Forum, które odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2023 roku, a którego jesteśmy Patronem Branżowym.


 

Na koniec spotkania odbyło się rozdanie nowych certyfikatów członkostwa Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Niebawem widzimy się w Poznaniu!

 

Galeria Zdjęć

Polecamy

Balsamista Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors