Wszystkie karawany z akcyzą

Do tej pory akcyzą objęte były wyłącznie karawany importowane do Polski, takie jak np. Pilato. Prawdopodobnie już od kwietnia akcyzą objęte będą wszystkie pojazdy z zabudową funeralną wykonaną w Polsce. Stawki przyjęto takie, jak dla producentów zagranicznych: 3,1 procenta za pojazdy z silnikami o pojemności do 2 litrów i ponad 18 procent za te z silnikami o wyższym litrażu. O wpływ tej decyzji rządu na branżę pogrzebową zapytaliśmy pana Łukasza, który z bratem, Arturem, prowadzi firmę VAN-TEAM wykonującą zabudowy funeralne w Polsce oraz pana Massimiliano Ronzata, przedstawiciela włoskiego producenta karawanów marki Pilato.

Ciężarówka wożąca trumny nadal jest ciężarówką!

– Ta akcyza obejmie nie tylko karawany, ale wszystkie pojazdy po zmianach konstrukcyjnych na pojazd specjalny – mówi Łukasz Wojciechowski. Przyniesie to sku-tek taki, że zwykła ciężarówka, która nie jest objęta akcyzą, przy-jeżdżająca do nas do jakiejkolwiek zabudowy, po zmianach będzie objęta akcyzą, którą będzie musiał zapłacić właściciel samochodu. Przedsiębiorcy pogrzebowi jako pojazdy konduktowe wybierają ta-kie z silnikami do 2,0 l, ale te do celów zadaniowych, np. do trans-portu większej liczby trumien mają zazwyczaj silniki większej pojemności, bo muszą mieć moc, a  to oznacza dla właściciela do-datkowy koszt, aż w  wysokości 18,9 procent ceny kompletnego pojazdu z zabudową. To już nie jest błahostka. To jest bez sensu, bo przecież po zabudo-wie wnętrza ten pojazd nadal jest narzędziem pracy, autem roboczym, jak maszyna potrzebna rze-mieślnikowi do pracy, a nie pojaz-dem do swoich zabaw. Ja bym to nazwał rozbojem w biały dzień, to wyrywanie pieniędzy z  kieszeni przedsiębiorców. Akcyza w zasad-niczy sposób zmieni rynek usług transportowych bowiem akcyzą objęte będą wszystkie pojazdy specjalne, którym zmieniono kon-strukcję, przystosowując je do konkretnych potrzeb. Fabryki bu-dują samochody do zabudowy, bo nie są w  stanie wytwarzać stu, albo i więcej tego typów aut. Furgon do zabudowy to powszechny model wszystkich producentów fi rm zabudowujących. Tak więc ta akcyza da się we znaki setkom tysięcy ludzi, przedsiębiorcom nie tylko z branży pogrzebowej. Po wprowadzeniu tej akcyzy wzrośnie „czarna strefa”, kombinowanie z pojazdami, aby po zabudowie takie auta nie były zmie-niane na pojazdy specjalne, nadal będą jeździć jako zwykłe ciężarowe. Prawo o  ruchu drogowym uwzględnia to, iż nowy pojazd po pierwszej rejestracji przez okres 3 lat nie trafi na badanie okresowe do stacji kontroli pojazdów, czyli już przedsiębiorca zyskuje 3 lata pełnego odliczenia za pojazd ciężarowy i bez płacenia akcyzy, a kto zatrzymuje karawany? W  ten sposób polski rząd do-prowadzi do zmniejszenia bezpieczeństwa na drogach, bo samo-chód który powinien być kpl. karawanem i przejść kompleksowe ba-danie techniczne po zabudowie na stacji diagnostycznej, będzie ciężarówką z  wkładką pogrzebową w środku. 

Po wprowadzeniu tej akcyzy wzrośnie „czarna strefa”, kombinowanie z pojazdami

Należy również wspomnieć iż nowy pojazd po zmianie kon-strukcyjnej i badań na stacji dia-gnostycznej traci 3 letni okres jaz-dy bez badań i musi co rok składać wizytę stacji diagnostycznej, a to oznacza dodatkowe wydatki i do-datkowy kłopot dla właściciela pojazdu. Te dodatkowe czynniki w konse-kwencji prowadzą do wzrostu kosztów pogrzebu, bo tak napraw-dę, kto za to wszystko zapłaci? Pan Kowalski, zamawiając pogrzeb!!!

Będzie sprawiedliwie?

– Polska jest jedynym pań-stwem w Europie, w która objęła akcyzą karawany już wiele lat temu. Dla Pilato to żadna nowość – twierdzi Massimiliano Ronzat.

– My płacimy akcyzę w wysokości, jak mnie pamięć nie myli, 3,1 % za karawany z silnikami do dwóch li-trów i  18,6%, za te z  silnikami wyższej mocy. To samo płacą płacą inni producenci karawanów, z Niemiec czy ze Szwecji, którzy operują na polskim rynku pogrzebowym. Tyle, celem wyjaśnienia, bo chyba mało kto wie o tej akcyzie. A  mój komentarz jest taki: uważam, że nie powinno być akcyzy na samochody pogrzebowe, bo to nie są osobówki, chociaż wożą ludzi zmarłych, a ciężarówki z zabudową do transportu trumien są takimi samymi ciężarówkami jak te wożące meble czy skrzynie z  owocami i  warzywami. Natomiast patrząc z innej strony, uwa-żam, że objęcie akcyzą karawanów wytwarzanych w  Polsce będzie pewnym aktem sprawiedliwości. My zabiegaliśmy w Komisji Europejskiej o  naciski na Polskę, aby zdjęła akcyzę z pojazdów funeral-nych, bo w Unii Europejskiej takiej akcyzy nie ma, ale odpowiedziano nam, że akcyza jest wewnętrzną sprawą krajów członkowskich Unii. Skoro tak, to okey. Wreszcie nie będziemy wyjątkiem, zacznie się normalna konkurencja. Przez akcyzę nasze karawany są na starcie o kilkadziesiąt tysięcy złotych droższe. Jednak podkreślam, że tyko zdjęcie akcyzy z  pojazdów pogrzebowych uczyni polski rynek iście europejskim, bo żaden kraj UE karawanów i branży pogrzebo-wej jako całości, nie traktuje tak po macoszemu jak Polska. 

Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.