marketing

To był ciężki rok dla branży

To był ciężki rok dla branży

W ubiegłym roku zmarło w Polsce blisko 480 tys. osób, a urodziło się tylko oko-ło 355 tys., zmarło o 125 tys. obywateli więcej niż przyszło na świat Takiego złego bilansu demografi cznego nie odnotowano od 1945 roku.