Spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 21.07 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Legalności zatrudnienia w sektorze usług pogrzebowych

Spotkaniu przewodniczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski

Polską Izbę Branży Pogrzebowej reprezentowali
Prezes Robert Czyżak
Oraz Vice Prezesi Jerzy Jarosz i Wojciech Oleksiewicz

Previous Post
Next Post