Podsumowanie działań PIBP w 2021 r

Przedstawiamy Państwu podsumowanie działań PIBP w minionym 2021 roku

Miniony rok to kolejny rok walki z Covid-19, to czas intensywnej i ciężkiej pracy całego naszego środowiska. Nie omijały nas te najsmutniejsze zdarzenia jakim jest śmierć, kilkoro naszych kolegów i koleżanek niestety przegrało walkę z pandemią. Częstokroć nasze kadry były uszczuplane przez osoby przebywające na kwarantannach lub izolacjach, borykaliśmy się z problemami związanymi z brakiem trumien, odpowiedniego zabezpieczenia, środków dezynfekcji itd.

Mimo wszystko dzięki wzajemnej pomocy i determinacji Was wszystkich stawaliście zawsze na wysokości zadania tak, aby godnie wykonać usługę pogrzebową, tak aby rodziny osób zmarłych jak najmniej boleśnie odczuły stratę osoby bliskiej.

Staraliśmy się jako PIBP być wam zawsze pomocni w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z waszą codzienna pracą, podjęliśmy mnóstwo interwencji we wszelkich instytucjach począwszy od Kancelarii Premiera, a skończywszy na powiatowych Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych.

Polska Izba Branży Pogrzebowej to jedyna, branżowa izba pogrzebowa działająca w Polsce skupiająca w swoich szeregach ponad 300 firm z całego kraju.

Dzięki staraniom izby rozpoczęły się tak długo oczekiwane prace nad ustawą pogrzebową, która w najbliższych miesiącach trafi pod obrady sejmu i najpóźniej z początkiem roku 2023 wejdzie w życie i zacznie obowiązywać.

Tak ogromne przedsięwzięcie niesie za sobą szereg różnego rodzaju spotkań i ustaleń z przedstawicielami różnych resortów min. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkie w/w instytucje i urzędy trzeba było przekonać do słuszności pilnego uregulowania starego prawa pogrzebowego, stało się tak m.in. poprzez opracowanie raportu dotyczącego funkcjonowania branży pogrzebowej w Polsce.

Przez wiele lat różne organizacje branżowe w Polsce nigdy nie doprowadziły do tak zaawansowanych prac nad zmianą ustawy pogrzebowej, każdy zapewniał, że zrobił wszystko co mógł i na tym poprzestawał. Dzięki naszej determinacji i zaangażowaniu jesteśmy w przededniu wejścia w życie nowego prawa pogrzebowego

Jest nam niezmiernie miło, że nasze starania docenia coraz więcej firm pogrzebowych w Polsce, po raz pierwszy spotkaliśmy się z tak dużą ilością spływających do nas deklaracji członkowskich, świadczy to o tym, że działania, do których się zobowiązaliśmy są słuszne i według naszej oceny jest to jedyna niepowtarzalna szansa, aby branża pogrzebowa była w końcu stawiana na właściwym miejscu i postrzegana we właściwy dla niej sposób.

Cieszymy się, że na spotkanie konsultacyjne z Panem Ministrem Wojciechem Labudą zostały zaproszone wszystkie działające w Polsce organizacje branżowe, była to okazja do wniesienia własnych poprawek, które w chwili obecnej są analizowane i konsultowane międzyresortowo.

Niestety jak to w naszej branży bywa nie trzeba było czekać zbyt długo, aby niektóre organizacje branżowe zaczęły publicznie torpedować projekt ustawy zamiast cierpliwie zaczekać na efekt wniesionych poprawek, jedna z organizacji stwierdzała nawet, że zrobi wszystko, aby ustawa nigdy nie weszła w życie.

Polska Izba Branży Pogrzebowej godnie reprezentuje interesy całego środowiska pogrzebowego, nie tylko jej członków, ale również tych firm, które chcą uczciwie i godnie wykonywać swoje usługi, sami przecież na co dzień walczycie chociażby z nieuczciwa konkurencją i jej działaniem nie mającym nic wspólnego z etyką zawodową.

Możecie Państwo zawsze liczyć na nasze wsparcie i daleko idąca pomoc w ramach prowadzonej przez was działalności. PIBP w roku 2023 będzie organizowała spotkania z przedstawicielami resortów zaangażowanych bezpośrednio w prace nad ustawą.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa i prosimy o śledzenie naszej strony www.polskaizbabranzypogrzebowej.com oraz naszego konta na FB, gdzie będziemy zamieszczać bieżące informacje o planowanych spotkaniach jak również innych informacji dotyczących naszego środowiska.

                                                                                                                       Zarząd PIBP

Previous Post
Next Post