Pismo do prezydenta Fiat Ifta

Szanowny Panie Prezydencie

Jako jedyna izba branżowa działająca na terenie Polski jęsteśmy mocno zaniepokojeni działaniami Waszego członka Narodowego Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Konkretnie chodzi o wprowadzanie dezinformacji wśród osób pracujących w sektorze usług pogrzebowych poprzez rozsyłanie drogą mailową przez Pana Prezesa Krzysztofa Wolickiego informacji mówiących o tym, że jako organizacja zrobi wszystko aby nowe prawo pogrzebowe nigdy nie weszło w życie. Dotyczy to maili rozsyłanych min w dniu 24.11-.2021. Polska Izba Branży Pogrzebowej zapoczątkowała około cztery lata temu działania zmierzające do nowelizacji prawa pogrzebowego, którego archaiczność nie pozwala nam w chwili obecnej móc odpowiednio świadczyć usług pogrzebowych . 

Liczyliśmy tym samym na poparcie naszych działań podczas rozmów ze stroną rządoW§ł, jesteśmy świadomi, że każdy podczas chociażby konsultacji społecznych ma prawo do wnoszenia własnych poprawek i tak też się stało ze strony Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, które zamiast czekać na stanowisko strony rządowej’ postanowiło dokonać bezpardonowego ataku dotyczącego projektu ustawy. Uważamy takie zachowanie za naganne i świadczące o barku elementarnej wiedzy w zakresie funkcjonowania branży pogrzebowej w Polsce. Pan Krzysztof Wolicki posługuje się tylko i wyłącznie wiedza zasłyszaną, ponieważ nigdy nie był przedsiębiorcą pogrzebowym i nie wykonywał tym samym żadnych czynności związanych z pochówkiem osób zmarłych. 

Liczymy, że dołożycie Państwo wszelkich starań aby tak długo oczekiwana przez środowisko pogrzebowe w Polsce nowelizacja ustawy nie była blokowana przez Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe.

Previous Post
Next Post