Odpowiedź Prezesa ZUS

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z odpowiedzią Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na zagadnienia opracowane przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej wraz z Federacją Przedsiębiorców Polskich.

Wspólnie uzyskaliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące:

🔸Podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego.

🔸Rozciągnięcia na członków rodzin wymogu udokumentowania fakturami poniesionych kosztów pogrzebu oraz zasady ograniczenia wysokości zasiłku pogrzebowego do wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu.

🔸Wprowadzenia szczególnych regulacji dotyczących umocowań dla zakładu pogrzebowego do odbioru zasiłku na poczet wynagrodzenia za wykonane usługi.

🔸Drobnych spraw dodatkowych takich jak adnotacje na fakturach oraz możliwości rozszerzenia zasiłku pogrzebowego na osoby niespokrewnione z osoba zmarłą.

Previous Post
Next Post