O Nas

Poniżej parę słów o izbie

Polska Izba Branży Pogrzebowej została powołana w celu rozwijania i kontynuowania najlepszych tradycji samorządu gospodarczego branży pogrzebowej. Skupiamy firmy z potencjałem – liderów na swoich rynkach. Unikamy w swoich szeregach ludzi kontrowersyjnych, budzących złe emocje. Nasz wspólny cel to rozwój poprzez wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń oraz integracja. Izba nie jest celem samym w sobie, a jedynie narzędziem pomagającym nam w naszej codziennej pracy.

Główne zadania Polskiej Izby Branży Pogrzebowej to:

  • Pomoc i wsparcie Członków Izby przez jej Biuro od strony prawnej i organizacyjnej,
  • Reprezentowanie interesów Członków Izby na zewnątrz, szczególnie w sporach z ich konkurentami, w relacjach z organami administracji państwowej i samorządowej, szpitalami, itp.
  • Wzajemna integracja poprzez organizację wspólnych imprez i wyjazdów branżowych,
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie szkoleń i konferencji,
    wspieranie Członków Izby w budowaniu ich silnej, rozpoznawalnej marki poprzez certyfikowanie, rekomendowanie i
  • Wspieranie w ich rozwoju.

    Napisz lub zadzwoń do nas. Nasz przedstawiciel odwiedzi Państwa i zarekomenduje przyjęcie do Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.