Nowe Prawo pogrzebowe coraz bliżej

Poniżej prezentujemy jeden z artykułów w których wypowiadał sie prezes Izby. Na końcu artykułu prezentujemy linki do innych publikacji na łamach, których wypowiadał się prezes Robert Czyżak. 

Zachęcamy do zapoznania się z tymi wypowiedziami.

PIBP: projekt ustawy dot. cmentarzy wprowadza rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie patologii
Projekt ustawy dot. cmentarzy wprowadza rozwiązania, które pozwolą na uporządkowanie branży funeralnej i wyeliminowanie patologii oraz szarej strefy – wskazała Polska Izba Branży Pogrzebowej. Jak wskazano, ważne, by pochówek realizowały rzetelne firmy zatrudniające pracowników na etatach.

Chodzi o projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych przygotowany przez pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci, który przeszedł niedawno etap konsultacji społecznych.

Według niego ważne jest, by pochówek realizowały rzetelne firmy, posiadające odpowiednie zaplecze i zatrudniające pracowników na etatach.

„Dobre i potrzebne zmiany to m.in. elektroniczna karta zgonu, ponoszenie przez cmentarze pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na cmentarzach, określenie sposobu działania domów pogrzebowych czy zasad funkcjonowania krematoriów” – ocenił. Dodał, że powstanie specjalnych rejestrów wzmocni kontrolę oraz bezpieczeństwo w branży, eliminując szarą strefę.

Czyżaka dziwi, że niektóre organizacje branżowe „nieobiektywnie oceniają” projekt ustawy, która, jak ocenił, jest dobra i potrzebna jak najszybciej. Dodał, że wygląda to tak, „jakby chciały utrzymać patologiczne zjawiska w branży”.

Izba zwróciła uwagę, że wprowadzenie w życie nowych przepisów ma poprawić funkcjonowanie firm pogrzebowych oraz sposób postrzegania ich przez społeczeństwo. „Zmierzamy w kierunku, aby zawód przedsiębiorcy pogrzebowego był zawodem zaufania publicznego – tak, aby wykonywane przez nas czynności związane z pochówkiem nie budziły niepotrzebnych emocji, a rodziny miały poczucie spokoju i bezpieczeństwa ze strony przedsiębiorcy pogrzebowego, któremu powierzają w opiekę ciało swojej bliskiej osoby” – zaznaczył Czyżak.

Jako istotny wskazał też m.in. zapis mówiący o lokalizacji przedsiębiorstwa pogrzebowego czy krematorium. Chodzi o to, jak wyjaśnił, „by uniknąć sytuacji, z jakimi mamy dziś do czynienia – a mianowicie pozwolenie na działalność zakładów pogrzebowych w samym środku osiedli mieszkaniowych”.

Izba uznała też za zasadne wprowadzenie centralnych rejestrów osób zmarłych. „Jako praktyk wiem, z jakimi wątpliwościami i pytaniami zwracają się do mnie osoby organizujące pochówek” – dodał Czyżak. Zwrócił uwagę, że projekt zakłada m.in. system dodatkowego zabezpieczenia i znakowania materiałem odpornym na spalanie prochów ludzkich powstałych w wyniku kremacji.

„Pojawi się również jednolity druk certyfikatów kremacji obowiązujący w całym kraju” – zaznaczył. Dodał, że kremacja zwłok to nieodwracalny proces i „ważnym jest to, aby rodziny osób zmarłych nie miały wątpliwości co do autentyczności prochów, jakie otrzymują”; oraz to, by w centralnych rejestrach znajdowała się informacja dotycząca miejsca oraz czasu dokonania kremacji oraz miejsca złożenia urny z prochami.

Izba wskazała też na zapis dot. przewozu osób zmarłych zza granicy. Wyjaśniono, że obecnie firmy transportujące trumny ze zwłokami są zobligowane do dokonywania odpraw konsularnych w polskich placówkach dyplomatycznych oddalonych nawet o kilkaset kilometrów od miejsca zgonu, co „generuje niepotrzebne koszty, które w konsekwencji ponosi rodzina osoby zmarłej”. Zwrócono uwagę, że projekt ustawy zakłada, iż do sprowadzenia trumny ze zwłokami lub urny z prochami wymagane będzie ze strony polskiej jedynie zezwolenie z właściwego starostwa lub urzędu miejskiego.

PIBP stoi na stanowisku, aby miejscem pochówku był cmentarz – by uniknąć sytuacji takich, jak np. w Czechach, gdzie urny z prochami często znajdują się po kilku latach na wysypiskach śmieci. Izba przypomniała, że w Polsce wypłacany jest zasiłek pogrzebowy na podstawie wniosku i potwierdzenia o miejscu pochówku. „Rozumieć należy to wprost, że rodzinom osób, które nie zostały pochowane na cmentarzu, nie jest wypłacany ów zasiłek” – wskazano.

W ocenie Czyżaka, sytuację poprawi też powołanie instytucji koronera, która funkcjonuje już w kilku krajach europejskich – m.in. w Wielkiej Brytanii.

Polska Izba Branży Pogrzebowej jest izbą branżową, która skupia ponad 300 podmiotów.

Previous Post
Next Post