Konferencja Warszawa 26.02.2022

Zarząd Polskiej  Izby Branży Pogrzebowej  zwraca  się do  Państwa  z  propozycją  konferencji dotyczącej Polskiego Ładu, obecnej sytuacji ekonomicznej, nowego prawa pogrzebowego, a także sytuacji związanej z COVID-19.

Mając  na  uwadze  dobro  całego  środowiska  oraz  działania  jakie  w  ostatnim  czasie  zostały  podjęte  przez  Polską  Izbę  Branży  Pogrzebowej  postanowiliśmy  wystosować  do  Państwa  zaproszenie  do  udziału  we  wspólnej dyskusji.

Podczas  naszego  spotkania, które odbędzie się w  dniu 26 lutego 2022 r. (sobota) o godzinie 10:00 w Arche Hotel Geologiczna ul. Geologiczna 4  w Warszawie,  obecni będą przedstawiciele organów administracji państwowej tj.: 

• Pan Minister Wojciech Labuda Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów   do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych  z ruchem ludności i ochrony miejsc pamięci, który jest bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie projektu nowej ustawy pogrzebowej.

• Ministerstwa Zdrowia

• Ministerstwa Finansów

• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

• Państwowa Inspekcja Pracy

Konferencję poprowadzi przedstawiciel Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Będziemy  zaszczyceni  Państwa obecnością. 

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18.02.2022 r. na adres mailowy biuro@polskaizbabranzypogrzebowej.com 

Z  poważaniem 

Robert Czyżak

Previous Post
Next Post