Konferencja dotycząca cmentarzy

W dniu 26.05.2022r. wzięliśmy udział w konferencji zorganizowanej przez KPRM. Spotkanie było prowadzone przez Pana Ministra Wojciecha Labudę oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska reprezentowane przez Ministra Jacka Ozdobę.

Tematyka konferencji dotyczyła problematyki związanej z segregowaniem wszelkich odpadów komunalnych na cmentarzach.

Ministerstwo zaproponowało wspólną akcje promującą segregowanie odpadów.
Polska Izba Branży Pogrzebowej reprezentowana przez prezesa Roberta Czyżaka zadeklarowała chęć współuczestnictwa w propagowaniu właściwej segregacji odpadów komunalnych.
Previous Post
Next Post