JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ SIĘ PRZED COVIDEM-19

Niejednokrotnie przyjmując pod swoją opiekę w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcyzmarłą osobę, zadawali sobie Państwo pytanie czy na pewno robimy wszystko co w naszej mocy, aby chronić siebie, naszych pracowników czy też pogrążoną w żałobie rodzinę przed zaka-żeniem. Większość zakładów pogrzebowych ma ujednolicone proce-dury jeśli chodzi o postępowanie z ofi cjalnymi przypadkami Covid-19, ciała są zostawiane w podwójnych workach i wysyłane do kremacji bez możliwości zorganizowania pożegnania dla najbliższych. Ale czy postępujemy w ostrożny sposób jeśli chodzi o obsługę zmarłych którzy nie zostali ofi cjalnie zdiagnozowani?

obrą praktyką jest traktować każdy przypadek jako potencjalnie zakaźny i poprzez odpowied-nie obchodzenie się ze zwłokami w prosektorium zminimalizować ryzyko potencjalnego kontaktu z  wirusem. Pierwszą linią obrony jest nasz ubiór ochronny, który powinien zawierać jednorazowy far-tuch, maseczkę, przyłbicę chroniącą nas przed wydzielinami z ciała jak również podwójne rękawiczki i nakładki foliowe na obuwie. Następnie należy dokładnie zdezynfekować worek z ciałem z zewnątrz. Po otwarciu, powinniśmy dokładnie umyć ciało letnią wodą z mydłem i dodatkiem środka dezynfekującego.

Pierwszą linią obrony jest nasz ubiór ochronny

Zanim ciało zostanie wyjęte z worka należy zadbać zabezpieczenie WSZYSTKICH otworów ciała. Koro-nawirus znajduje się w kale i moczu i musimy o tym pamiętać podczas ubierania zmarłego. Należy przy pomocy strzykawki wpuścić w uszy, obydwa otwory nosowe oraz usta, środek do dezynfekcji. Po odczekaniu ok. 10 minut możemy przystąpić do właściwego zabezpieczania. Używając pęsety, kulkę waty zanurzyć w środku do dezynfekcji i dokładnie przetrzeć oczy oraz powieki z wewnątrz i na zewnątrz. Używając na-sączonej płynem do dezynfekcji waty lub ligniny za-bezpieczyć nos oraz gardło przy pomocy pęsety ana-tomicznej. W przypadku wydzielin z dróg rodnych czy odbytu należy te miejsca dodatkowo zabezpieczyć watą lub ligniną z kremem formalinowym firmy Frigid Fluid, który obsuszy błonę śluzową i powstrzyma dalsze wycieki. Wszystkie miejsca nacięć powinniśmy wypełnić watą oraz Seal-It, profesjonalnym klejem w proszku do zamykania cięć chirurgicznych czy też sekcyjnych, a dopiero następnie zaszyć.

W swojej praktyce wykonywaliśmy balsamacje przypadków Covid-19

Stosując się do zaleceń przez nas publikowanych i ryzyko transmisji choroby było minimalne. Cytując ostatnie pi-smo Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sa-nitarnego: „ww. przepis rozporządzenia nie przesądza jedno-znacznie o zakazie dokonywania czynności ubierania zwłok, ani tym samym okazywania zwłok rodzinie. Natomiast wykonanie tych czynności uzależnione jest m.in. od środków ochrony jakimi dysponują osoby mające kontakt ze zwłokami oraz możliwości organi-zacyjnych wybranych podmiotów.”

Oznacza to że zachowując właściwe środki ochrony i należycie balsamując ciało odpowiednimi środkami do balsamacji, możemy zapewnić rodzinie godne po-żegnanie z  osobą zmarłą. Dokonać można tego w sposób bezpieczny, godny i tradycyjny. Ale musimy mieć odpowiedni sprzęt oraz przeszkoloną kadrę, która będzie w stanie to wykonać. Wszystkie współczesne techniki obchodzenia się z ciałami zmarłych osób, przypadki normalne, po sek-cjach czy też po chorobach zakaźnych jak COVID-19 będą Państwo mogli zapoznać się u nas na jednymz prowadzonych u nas kursów. Pokażemy jak w bezpieczny i godny sposób zapewnić rodzinom ostatnie pożegnanie, nawet wtedy kiedy wydaje się to niemożliwe. Oprócz tego nauczą się Państwo prawidło-wego zabezpieczania, powstrzymywaniem wycieków, aplikacji kosmetyków itp. Szeroka gama naszych produktów, w tym środki do balsamacji Frigid Fluid pozwolą Państwu jeszcze le-piej służyć swoim klientom.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.