Szczepienia nie dla branży

Zdawałoby się, że ludzie bezpośrednio zajmujący się pochówkiem ciał zmar-łych na covid-19 powinni być szczepieni wraz z grupą O. Może byłoby tak, gdyby było dość szczepionek, ale, mimo gło-szonej w mediach publicznych propa-gandy sukcesu, szczepionek od początku pandemii było mało, a teraz jest jeszcze mniej. Punkty szczepień, co sprawdziliśmy, dostają po 30 dawek na tydzień.

Szcze-pienia nie odbywają się non stom, tylko parę godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Mniej więcej o 13 następuje koniec szczepień. A na początku marca minister ogłosił, że drugie dawki szczepionki będą podawane w ostatnim możliwym terminie, w przypadku Pfi zera w 42 dniu po podaniu pierwszej dawki, a było po 21 dniach. Tak więc w naszej branży zaszczepiono tylko te załogi zakładów pogrzebowych, które miały umowy ze szpitalami na od-biór zwłok. Dobre i to.

Tak więc w naszej branży zaszczepiono tylko te załogi zakładów pogrzebowych, które miały umowy ze szpitalami na odbiór zwłok.

Ale są też wiadomości pomyślne dla branży. Jedna z firmy proponuje trumnę z szy-bą w wieku i transparentne worki, które umożliwią zakładom pogrzebowym speł-niać prośby rodzin o umożliwienie identy-fi kacji zwłok covidowych.

Przygotowywane jest też prawo

Pozwalające na otwieranie trumien ze zmarłymi za granicą, które to zwłoki rodziny chcą skremować. Dotych-czas kremacja była niemożliwa ze względu na to, że trumny do transportu z zagranicy nie można było otworzyć, a zawierają one metalowy wkład.

O tym wszystkim możecie Państwo przeczytać w numerze 13 biuletynu. A oprócz tego m.in.: prezentacje dwóch fi rm i opis obchodów Świąt Wielkiej Nocy w Meksyku. Jesteśmy pewni, że po lekturze nabierzecie Państwo chętki na spędzenie tych świąt na meksykańskiej plaży.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.