List do przedsiębiorców pogrzebowych

Szanowni Państwo, 

 Obecna sytuacja dostarcza przedsiębiorcom z branży pogrzebowej nowych wyzwań. Wymaga to zdecydowanych działań ze strony przedstawicieli firm zajmujących się pogrzebami. Powinny one dokonywać się w sposób skoordynowany, a – co najważniejsze – spotykać się z należnym i oczekiwanym przez nas odzewem. Chodzi przede wszystkim o decydentów, zarówno na szczeblu lokalnym i centralnym, jak również o te organizacje czy związki, od których w dużej mierze zależy nasze funkcjonowanie – np. kościoły. 

W dobie zwiększonego zapotrzebowania na nasze usługi, w jaskrawy sposób ujawniają się różnego rodzaju nieprawidłowości, a nawet patologie, które zagrażają działalności przedsiębiorców pogrzebowych, a zwłaszcza – jakości i renomie świadczonych przez nich usług. Chyba każdy z nas czuje przez to zdegustowanie, a może nawet złość. Mówimy o tym głośno, jednocześnie temu przeciwdziałając. 

Głos naszej branży powinien, co faktycznie się dzieje, być bardzo dobrze słyszalny. Nasze interesy muszą być chronione, i to zanim doszłoby do jakiejkolwiek sytuacji dla branży pogrzebowej krytycznej. 

Od lat Polska Izba Branży Pogrzebowej to jedyna, licząca się w najważniejszych środowiskach, reprezentacja pogrzebowych przedsiębiorców. Występując w ich imieniu, mówimy wspólnym głosem i przedstawiamy Wasze czyli nasze, wspólne postulaty, żądania, propozycje czy życzenia. 

Dzięki tej reprezentacji, zrzeszeni w Izbie przedsiębiorcy korzystają m.in. z następujących udogodnień: 

– Bezpośredni dostęp do informacji o wszystkich nowelizacjach przepisów (rozporządzenia ustawa) i toczących się właśnie pracach legislacyjnych oraz decyzyjnych dotyczących naszej branży – wraz z koniecznym ich wytłumaczeniem czy wykładnią 

– Izba to jedyny reprezentujący branżę pogrzebową organ we wszelakich pracach związanych ze zmianami przepisów  wprowadzanych przez rząd, a także – w kontaktach rozmowach z władzami samorządowymi, organizacjami gospodarczymi czy związkami wyznaniowymi, w gestii których pozostaje zarządzanie cmentarzami, a przez to – wpływ na kształt podejmowanych przez te ciała decyzji 

– Możliwość uczestniczenia w szkoleniach, seminariach, spotkaniach czy naradach, także tych z udziałem przedstawicieli władz czy innych podmiotów, od których zależy nasze funkcjonowanie

– Zakup paliwa na specjalnych, lepszych, warunkach cenowych

– Zakup energii elektrycznej i gazu na lepszych cenowych warunkach

– Zakup ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych na lepszych warunkach cenowych

– Zakup samochodów wiodących marek, w tym np. samochodów specjalistycznych na konkurencyjnych warunkach cenowych

– Dostęp do bezpłatnej opieki prawnej (doradztwo) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Wkrótce w życie wejdą nowe przepisy. Ich celem jest uporządkowanie i jeszcze większe sprofesjonalizowanie branży przejawiające się utrzymaniem wysokiej jakości i należytej renomy naszych usług. Warto, by nasz wspólny głos w sprawach branży i prowadzonej przez nas działalności był jak najbardziej reprezentatywny, a przez to – silniejszy. Rozmaite środowiska zawodowe szczycą się, że dzięki swoim przedstawicielom skutecznie dbają o swoje interesy. W naszym przypadku już tak jest. Bierzemy udział we wszystkich najważniejszych pracach i inicjatywach, celem których jest dobro przedsiębiorców pogrzebowych. W wielu przypadkach nasz głos był uwzględniany, co uwidoczniło się np. w konkretnych projektach przepisów. Nasi reprezentanci uczestniczyli także w dyskusjach i spotkaniach m.in. w Ministerstwie Zdrowia, Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy Ministerstwie Finansów.

Tam bowiem, gdzie chodzi o interesy zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców, nasi przedstawiciele obecni są zawsze. Proponują najkorzystniejsze dla nas rozwiązania i blokują to, co mogłoby nam zaszkodzić.  

Dzięki Waszej, długoletniej, a często – wielopokoleniowej, ciężkiej pracy, poszczycić możemy się wszyscy sporym dorobkiem. Przedsiębiorca pogrzebowy powinien być postrzegany z należnym mu szacunkiem, jako zawód zaufania publicznego. Utrzymanie tego to jeden z głównych celów naszych działań. 

Im większa będzie reprezentacja naszej branży, tym silniej dbać będzie można o nasze wspólne interesy. Przyłączenie się do Polskiej Izby Branży Pogrzebowej stanowić będzie wzmocnienie tej reprezentacji i zyskanie możliwości działania w tej jedynej, a do tego poważnej, branżowej, zrzeszającej przedsiębiorców pogrzebowych organizacji. Serdecznie zapraszamy do współpracy i działania, które przyczynia się do ciągłego polepszania sytuacji naszych przedsiębiorców. Od Waszego głosu dużo będzie zależeć. A korzyści – bez wątpienia znaczące. Nasz głos, jeden głos, choć wyrażający interesy różnych gałęzi branży pogrzebowej, słyszany będzie bardzo wyraźnie. Czekając na Waszą decyzję, zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji o działaniach podejmowanych przez PIBP na naszej stronie internetowej  www.polskaizbabranzypogrzebowej.com 

Previous Post
Next Post