Nekropolie

Spotkanie dotyczące odpadów na cmentarzach.

Spotkanie dotyczące odpadów na cmentarzach.

Dnia 26 maja tego roku Polska Izba Branży Pogrzebowej uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym odpadów na cmentarzach. Spotkanie prowadziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska i dotyczyło ono m.in. zagospodarowania mas ziemnych pozyskanych przy budowie nowych grobów. Polską Izbę Branży Pogrzebowej prezentował jej prezes – Robert Czyżak. Poniżej notatka informacyjna obrazująca tematykę tego spotkania.

Cyfryzacja miejsc pamięci

Cyfryzacja miejsc pamięci

Cyfryzacja miejsc pamięci Szanowni Państwo, W związku z procesowanym projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki realizują projekt wypełniający jej założenia o nazwie Cyfryzacja Miejsc Pamięci. Prace nad projektem rozpoczęły się na początku 2022 r. Celem projektu jest wdrożenie centralnego, ogólnopolskiego Systemu przetwarzającego ustandaryzowane dane nt….

Rosnące ceny na cmentarzach

Rosnące ceny na cmentarzach

Wzrost cen za materiały budowlane takie jak beton czy stal jest główną przyczyną wzrostu kwot za wykonanie konstrukcji piwniczek przeznaczonych do pochówku osób zmarłych na cmentarzach w Polsce. Wzrastają także sumy za wykupienie zwykłego miejsca w poszczególnych nekropoliach. Wciąż rosnący i trudny do zatrzymania wskaźnik inflacji w Polsce jest przyczyną niekorzystnych dla rodzin zmarłych okoliczności…

Cmentarz – kościół: re-aktywacja

Cmentarz – kościół: re-aktywacja

Sytuacja epidemiologiczna, z którą od ponad roku mierzy się cały świat sprawiła, że redefinicji poddawana jest przestrzeń publiczna, jej jakość i sposób zagospodarowania. Mnożą się konferencje, webinaria, publikacje, szkolenia, których motywem przewodnim jest życie społeczne w erze pandemii. Naukowcy, badacze, społecznicy, projektanci stawiają pytania o  to jak kształtować przestrzeń i poszukują remedium na problemy stłoczenia, braku…