Blog – 1 Column & Sidebar

Z żalem żegnamy

Z żalem żegnamy ś.p. Wiesława Sarnowskiego założyciela zakładu pogrzebowego  Apokalipsa i przyjaciela Polskiej Izby Pogrzebowej.  Msza Św. Żałobna odbędzie się 29 września 2022 roku o godz. 14.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Legionowie.

Apel do Premiera

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Premiera RP o pilne wdrożenie pakietu energetycznego dla przedsiębiorstw. Jest to niezbędne w związku z narastającym kryzysem energetycznym w Europie i w Polsce – potrzebne są systemowe rozwiązania nakierowane na ochronę przedsiębiorców. Dotychczasowe mechanizmy pomocowe skierowane były do konsumentów i gospodarstw domowych, aby ochronić je przed rosnącymi cenami energii…

Szersze grono uprawnionych do otrzymania świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszerzy krąg uprawnionych do otrzymania świadczenia pogrzebowego – o niespokrewnionych ze zmarłą osobą. ZUS popiera też zwolnienie z obowiązku umieszczania na fakturach i rachunkach informacji o zapłaceniu gotówką – wynika z korespondencji, jaką otrzymała od tej instytucji Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).Polska Izba Branży Pogrzebowej od ponad 5 lat należy do FPP i…

Odpowiedź Prezesa ZUS

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z odpowiedzią Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na zagadnienia opracowane przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej wraz z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Wspólnie uzyskaliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące: 🔸Podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego. 🔸Rozciągnięcia na członków rodzin wymogu udokumentowania fakturami poniesionych kosztów pogrzebu oraz zasady ograniczenia wysokości…

Spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 21.07 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Legalności zatrudnienia w sektorze usług pogrzebowych Spotkaniu przewodniczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski Polską Izbę Branży Pogrzebowej reprezentowaliPrezes Robert CzyżakOraz Vice Prezesi Jerzy Jarosz i Wojciech Oleksiewicz

Spotkanie dotyczące odpadów na cmentarzach.

Dnia 26 maja tego roku Polska Izba Branży Pogrzebowej uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym odpadów na cmentarzach. Spotkanie prowadziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska i dotyczyło ono m.in. zagospodarowania mas ziemnych pozyskanych przy budowie nowych grobów. Polską Izbę Branży Pogrzebowej prezentował jej prezes – Robert Czyżak. Poniżej notatka informacyjna obrazująca tematykę tego spotkania.

Zasiłek pogrzebowy od lat nie był waloryzowany

Zasiłek pogrzebowy od lat nie był waloryzowany – przypominają posłowie zarówno z lewej, jak i z prawej strony politycznej. Z najnowszej odpowiedzi resortu polityki społecznej udzielonej w interpelacji dowiadujemy się, że po ponad 10 latach są plany podwyżki tego świadczenia.Polska Izba Branży Pogrzebowej również opowiada się za podniesieniem poziomu tego świadczenia i jednoznacznie wskazuje na…

Co zmieni się w procedurach pogrzebowych?

Nowe Prawo Pogrzebowe znacząco zmieni sytuację branży funeralnej, przyczyniając się do podwyższenia jakości usług w tym obszarze. Upłynął właśnie termin konsultacji międzyresortowych dotyczących projektu tej ustawy. Może on teraz trafić prosto do sejmu, a przygotowanie nowelizacji Prawa Pogrzebowego na tym etapie dobiegło końca. Jej autorzy korzystali z przygotowanego wcześniej przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej specjalnego…