Daniel Odzioba

Z żalem żegnamy

Z żalem żegnamy

Z żalem żegnamy ś.p. Wiesława Sarnowskiego założyciela zakładu pogrzebowego  Apokalipsa i przyjaciela Polskiej Izby Pogrzebowej.  Msza Św. Żałobna odbędzie się 29 września 2022 roku o godz. 14.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Legionowie.

Apel do Premiera

Apel do Premiera

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Premiera RP o pilne wdrożenie pakietu energetycznego dla przedsiębiorstw. Jest to niezbędne w związku z narastającym kryzysem energetycznym w Europie i w Polsce – potrzebne są systemowe rozwiązania nakierowane na ochronę przedsiębiorców. Dotychczasowe mechanizmy pomocowe skierowane były do konsumentów i gospodarstw domowych, aby ochronić je przed rosnącymi cenami energii…

Szersze grono uprawnionych do otrzymania świadczenia

Szersze grono uprawnionych do otrzymania świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszerzy krąg uprawnionych do otrzymania świadczenia pogrzebowego – o niespokrewnionych ze zmarłą osobą. ZUS popiera też zwolnienie z obowiązku umieszczania na fakturach i rachunkach informacji o zapłaceniu gotówką – wynika z korespondencji, jaką otrzymała od tej instytucji Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).Polska Izba Branży Pogrzebowej od ponad 5 lat należy do FPP i…

Odpowiedź Prezesa ZUS

Odpowiedź Prezesa ZUS

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z odpowiedzią Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na zagadnienia opracowane przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej wraz z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Wspólnie uzyskaliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące: 🔸Podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego. 🔸Rozciągnięcia na członków rodzin wymogu udokumentowania fakturami poniesionych kosztów pogrzebu oraz zasady ograniczenia wysokości…

Spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy

Spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 21.07 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Legalności zatrudnienia w sektorze usług pogrzebowych Spotkaniu przewodniczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski Polską Izbę Branży Pogrzebowej reprezentowaliPrezes Robert CzyżakOraz Vice Prezesi Jerzy Jarosz i Wojciech Oleksiewicz

Spotkanie dotyczące odpadów na cmentarzach.

Spotkanie dotyczące odpadów na cmentarzach.

Dnia 26 maja tego roku Polska Izba Branży Pogrzebowej uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym odpadów na cmentarzach. Spotkanie prowadziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska i dotyczyło ono m.in. zagospodarowania mas ziemnych pozyskanych przy budowie nowych grobów. Polską Izbę Branży Pogrzebowej prezentował jej prezes – Robert Czyżak. Poniżej notatka informacyjna obrazująca tematykę tego spotkania.

Zasiłek pogrzebowy od lat nie był waloryzowany

Zasiłek pogrzebowy od lat nie był waloryzowany

Zasiłek pogrzebowy od lat nie był waloryzowany – przypominają posłowie zarówno z lewej, jak i z prawej strony politycznej. Z najnowszej odpowiedzi resortu polityki społecznej udzielonej w interpelacji dowiadujemy się, że po ponad 10 latach są plany podwyżki tego świadczenia.Polska Izba Branży Pogrzebowej również opowiada się za podniesieniem poziomu tego świadczenia i jednoznacznie wskazuje na…

Co zmieni się w procedurach pogrzebowych?

Co zmieni się w procedurach pogrzebowych?

Nowe Prawo Pogrzebowe znacząco zmieni sytuację branży funeralnej, przyczyniając się do podwyższenia jakości usług w tym obszarze. Upłynął właśnie termin konsultacji międzyresortowych dotyczących projektu tej ustawy. Może on teraz trafić prosto do sejmu, a przygotowanie nowelizacji Prawa Pogrzebowego na tym etapie dobiegło końca. Jej autorzy korzystali z przygotowanego wcześniej przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej specjalnego…

Nowa ustawa już dostępna

Nowa ustawa już dostępna

Jako pierwsi w Polsce informujemy, że projekt ustawy o nowym prawie pogrzebowym jest już dostępny do wglądu online. Jest to wielki sukces Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. To właśnie nasz zarząd oraz nasi członkowie byli głównymi konsultantami ze stroną rządową w tej sprawie. Lata ciężkiej pracy wydadzą wkrótce owoce z których czerpać będzie cała branża pogrzebowa…

Ważne zmiany w pochówkach

Ważne zmiany w pochówkach

W ciągu dwóch miesięcy do parlamentu może trafić projekt ustawy zakładający wprowadzenie elektronicznych kart zgonu, cyfryzację ksiąg cmentarnych i powstanie rejestru grobów i miejsc spoczynku – powiedział PAP Wojciech Labuda, pełnomocnik premiera ds. ochrony miejsc pamięci.  Nad projektem ustawy przez ostatnie lata pracowała Polska Izba Branży Pogrzebowej. czytaj więcej