admin

Mundurowi  ważniejsi  od branży  pogrzebowej

Mundurowi ważniejsi od branży pogrzebowej

Odpowiedź na pismo Izby z Ministerstwa Zdrowia w osobie Dyrektora Departa- mentu Innowacji Pana Jarosława Kiesz- ka, z dnia 1 lutego 2021 r. czytamy: