Polska Izba Branży Pogrzebowej

Spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy

Środa, 22 maj 2024 11:18

18 maja w Warszawie odbyło się spotkanie członków Polskiej Izby Branży Pogrzebowej z Panią Katarzyną Łażewską - Hrycko Głównym Inspektorem Pracy oraz Panią Izabela Waga, Wicedyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy.

Spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy

Spotkanie poprowadził Pan Pan Grzegorz Lang - Dyrektor ds. prawnych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, radca prawny. Pan Grzegorz Lang przybliżył zebranym główne założenia projektu ustawy zmieniającej prawo pogrzebowe, gdzie zwrócił szczególną uwagę na zapisy które przyczyniłyby się do eliminacji tzw. szarej strefy.

 

Pani Minister przybliżyła nam wyniki kontroli przeprowadzonej przez GIP w przedsiębiorstwach pogrzebowych w latach 2022-2024. Efektem dalszych rozmów było potwierdzenie chęci współpracy obu stron w celu eliminacji nieprawidłowych praktyk w naszej branży. Pani Minister potwierdzając swoje głębokie zainteresowanie problematyką zaproponowała przeprowadzanie szkolenia - przez ekspertów z GIP - z zakresu BHP dla naszej Izby, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

 

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

 

Głównym aktem prawnym stanowiącym podstawę działania Urzędu jest ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Oprócz tego, zadania Inspekcji wynikają z szeregu innych aktów prawnych rangi ustawowej.

 

Każdy obywatel może zapoznać się z efektami pracy PIP. Informacje o działalności inspekcji pracy znaleźć można w zakładce programy działania i sprawozdania.

Oprócz wyników pracy PIP w BIP znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania urzędu m.in. na temat podstaw prawnych, struktury, organizacji, majątku. Znajdują się tu również ogłoszenia dotyczące postępowań zamówień publicznych prowadzonych w trybie określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych a także ofert pracy w jednostkach organizacyjnych PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy udostępnia także informacje publiczne na wniosek zainteresowanego.

Polecamy

eMOCja Fundacja Medycyny Prenatarnej Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors