Polska Izba Branży Pogrzebowej

Oświadczenie - Omega Funeral Forum

Środa, 27 mar 2024 10:12

Polska Izba Branży Pogrzebowej, jako jedyna izba branżowa w Polsce zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa funeralne, która miała być głównym patronem branżowym kwietniowego Omega Funeral Forum w Poznaniu, sprzeciwia się złamaniu ustalenia przez odpowiedzialną za kwestie techniczne przy organizacji tej imprezy grupę projektową i całkowicie odmawia udziału w tym wydarzeniu – także angażując tam swoich panelistów, tym samym wstrzymując się od autoryzowania go swoją marką.

Oświadczenie - Omega Funeral Forum

Wbrew ustaleniom z Izbą i bez informowania jej przedstawicieli o tym, grupa projektowa postanowiła bowiem nawiązać także współpracę z innymi podmiotami, które – w naszym przekonaniu – bez należytych podstaw - uzurpują sobie występowania w imieniu firm pogrzebowych , jest to szczególnie ważne w obliczu zbliżającego się zakończenia prac nad nowym prawem pogrzebowym.

 

Polska Izba Branży Pogrzebowej dowiedziała się o zaistniałej sytuacji dopiero po wyprodukowaniu przez grupę projektową materiałów informacyjnych o wydarzeniu. Wywołało to nasze zdziwienie, a nawet oburzenie. Mamy w związku z tym uzasadnione wątpliwości, czy grupa projektowa powiadomiła o tym Grupę MTP, a więc głównego organizatora Omega Funeral Forum.

Wspierane przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej Omega Funeral Forum było dotąd najważniejszą imprezą branży funeralnej. Było ono organizowane we współpracy i na terenie Grupy MTP, z którą w dalszym ciągu chcemy i mamy nadzieję ściśle kooperować, podtrzymując nasze wspólne, a do tego bardzo wartościowe, długoletnie relacje.

 

Załączniki

Galeria Zdjęć

Polecamy

eMOCja Fundacja Medycyny Prenatarnej Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors