Polska Izba Branży Pogrzebowej

Zawody w branży funeralnej

Środa, 22 mar 2023 14:14

Organizator Usług Pogrzebowych, Żałobnik, Kremator, Tanatoprakser to zawody wykonywane w branży funeralnej, które znalazły się na liście 1000 opisanych zawodów w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" .

Zawody w branży funeralnej

Materiały zawierają przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

 

 

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla minimum 1000 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145) oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w instytucjach rynku pracy (IRP). Projekt przyczynia się do osiągniecia celu szczegółowego POWER — Cel nr 3. „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

 

Pełną listę zawodów znajdziecie Państwo tutaj.

 

W załącznikach zamieszczmy opisy zawodów z branży funeralnej.

 

Źródło, tekst, materiały: www.infodoradca.edu.pl

Załączniki

Galeria Zdjęć

Polecamy

Balsamista Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors