Polska Izba Branży Pogrzebowej

Uzyskaj do 300 000 zł dofinansowania

Piątek, 10 mar 2023 11:49

7 marca 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r. Wśród firm, które otrzymały dofinansowanie w ubiegłych latach, znalazły się także firmy z branży funeralnej.

Uzyskaj do 300 000 zł dofinansowania

4 marca 2023 roku podczas naszego spotkania branżowego gościliśmy Pana Bartosza Gacę - wicedyrektora w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. , który przedstawił naszym członkom zasady powyższego konkursy oraz opowiedział co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się nie tylko finansowaniem zasiłków czy też kontrolowaniem poprawności prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej, ale również wsparciem firm w organizowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach tego zadania co roku ZUS ogłasza konkurs na dofinansowanie działań właścicieli firm na poprawienie poziomu BHP w zakładach pracy.

W poprzednich latach w ramach środków uzyskanych z ZUS można było m.in.:

• kupić sprzęt pozwalający na zmniejszenie konieczności dźwigania, np. wózek podnośnikowy załadowczo -wyładowczy z podnoszeniem hydraulicznym, wózek do transportu trumien, wózek-nosze do transportu zwłok po schodach, żurawik – dźwig do zwłok,

• poprawić oświetlenie miejsca pracy,

• nabyć urządzenia lub sprzęt, który chroni pracowników przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi,

• zainwestować w środki ochrony indywidualnej.

 

 

Celem tegorocznego Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

- poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,

- zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

 

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

- bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

- urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

- ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

- urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

- środki ochrony indywidualnej.

 

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

- nie zalega z opłacaniem podatków;

- nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

 

 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej ZUS

Galeria Zdjęć

Polecamy

Balsamista Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors