Polska Izba Branży Pogrzebowej

Uzyskaj do 300 000 zł dofinansowania

Piątek, 10 mar 2023 11:49

7 marca 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r. Wśród firm, które otrzymały dofinansowanie w ubiegłych latach, znalazły się także firmy z branży funeralnej.

Uzyskaj do 300 000 zł dofinansowania

4 marca 2023 roku podczas naszego spotkania branżowego gościliśmy Pana Bartosza Gacę - wicedyrektora w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. , który przedstawił naszym członkom zasady powyższego konkursy oraz opowiedział co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się nie tylko finansowaniem zasiłków czy też kontrolowaniem poprawności prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej, ale również wsparciem firm w organizowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach tego zadania co roku ZUS ogłasza konkurs na dofinansowanie działań właścicieli firm na poprawienie poziomu BHP w zakładach pracy.

W poprzednich latach w ramach środków uzyskanych z ZUS można było m.in.:

• kupić sprzęt pozwalający na zmniejszenie konieczności dźwigania, np. wózek podnośnikowy załadowczo -wyładowczy z podnoszeniem hydraulicznym, wózek do transportu trumien, wózek-nosze do transportu zwłok po schodach, żurawik – dźwig do zwłok,

• poprawić oświetlenie miejsca pracy,

• nabyć urządzenia lub sprzęt, który chroni pracowników przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi,

• zainwestować w środki ochrony indywidualnej.

 

 

Celem tegorocznego Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

- poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,

- zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

 

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

- bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

- urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

- ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

- urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

- środki ochrony indywidualnej.

 

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

- nie zalega z opłacaniem podatków;

- nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

 

 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej ZUS

Galeria Zdjęć

Polecamy

eMOCja Fundacja Medycyny Prenatarnej Balsamista Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors