Polska Izba Branży Pogrzebowej

Grzegorz Lang i Wojciech Oleksiewicz o zmianach w prawie pogrzebowym

Czwartek, 09 mar 2023 10:14

Gośćmi wczorajszego wydania programu Ekonomia Raport Telewizji Republika byli Pan Grzegorz Lang – dyrektor do spraw prawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Pan Wojciech Oleksiewicz – przedsiębiorca prowadzący zakład pogrzebowy z wieloletnim doświadczeniem i wiceprezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Panowie rozmawiali o projekcie nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i szarej strefie w branży pogrzebowej.

Grzegorz Lang i Wojciech Oleksiewicz o zmianach w prawie pogrzebowym

Polska Izba Branży Pogrzebowej w celu spełnienia swoich statutowych zadań podejmuje wiele cennych i owocnych współprac i tak też od roku 2018 jesteśmy członkami Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) - reprezentatywnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, członka Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy. FPP reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

FPP oraz Polska Izba Branży Pogrzebowej w 2019 roku przeanalizowały rynek usług pogrzebowych w Polsce i wykazały szereg spraw, które należy uregulować. Raport Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej „Branża funeralna w Polsce – diagnoza i wyzwania” stał się jednym ze źródeł w trakcie prac nad projektem nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

W czasie programu Panowie opowiedzieli o tym, jak dziś funkcjonują firmy pogrzebowe i dlaczego prawo powinno być w tym zakresie zmienione. Zwrócili także uwagę i wyjaśnili jak zapisane w projekcie nowej ustawy zmiany przyczynią się do poprawy jakości świadczonych przez zakłady usług oraz eliminacji szarej strefy.

 

Projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zapewnia trzy podstawowe zmiany:

  • poprawę bezpieczeństwa sanitarnego i ochrony środowiska,
  • uporządkuje kwestie dokumentowania zgonu, chowania i spopielania zwłok,
  • podniesienie jakość usług i przyczyni się do zmniejszenia szarej strefy w branży pogrzebowej.

 

W zakresie uregulowania działalności gospodarczej przedsiębiorców branży pogrzebowej – ograniczenie szarej strefy, projektowana ustawa przewiduje, że działalność gospodarcza w zakresie usług pogrzebowych będzie wymagała wpisu do rejestru. Taka regulacja ułatwi ograniczenie szarej strefy w branży pogrzebowej, która w ocenie Polskiej Izby Branży Pogrzebowej i FPP powoduje uszczerbek 2 mld. zł. rocznie wpływu do budżetu państwa.

Nowe wymogi dotyczące prowadzenia działalności pogrzebowej podniosą jakość świadczenia usług. Każdy zakład będzie musiał być już odpowiednio wyposażony i zapewniać należyty poziom bezpieczeństwa sanitarnego. Dzięki temu konkurencja na rynku usług pogrzebowych zostanie chociaż w pewnym stopniu wyrównana.

 

Projekt odnosi się także do uregulowana czynności spopielenia zwłok. Nowa ustawa pozwoli wskazać podstawy do określania ram działalności krematoriów. Na jej podstawie spopielenie będzie dokładniej dokumentowane, a same krematoria będą musiały odpowiadać określonym warunkom technicznym. Krematoria będą musiały być wyposażone, m.in. w kostnicę, i prowadzić dokumentacje spopielenia. Samo spopielenie będzie musiało być protokołowane. Ponadto, nie będzie możliwe już wykonywanie tych usług w sposób nadmiernie szkodliwy dla środowiska.

 

Projekt ustawy usunie luki prawne dotyczące przewozu zwłok. Dzięki nowej ustawie będzie jasne, kto i w jakim zakresie odpowiada za przewoź zwłok. Projekt wyraźnie przesądza także o tym, że przewóz zwłok może być dokonywany wyłącznie specjalnym pojazdem. To uregulowanie służy nie tylko kwestii poszanowania zwłok, ale także bezpieczeństwa sanitarnego. Projekt dotyczy także zasady międzynarodowego przewozu zwłok, szczątków ludzkich i popiołów ludzkich;

 

Bardzo ważnym uregulowaniem jest wprowadzenie instytucji koronera, czyli lekarza odpowiedzialnego za stwierdzanie zgonu. Brak tej regulacja obecnie powoduje liczne problemy, np. konieczność bardzo długiego oczekiwania na odpowiedniego lekarza np. na miejscu wypadku lub znalezienia zwłok.

Nowe przepisy jednoznacznie wskażą podmioty odpowiedzialne za poszczególne czynności związane ze stwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów. Obecnie brak tych przepisów powoduje także spory związane z finansowaniem czynności stwierdzenia zgonu. Przepisy bowiem nie określają jasno, kto te czynności ma finansować. Nowa ustawa przesadzi, że działalność koronera będzie finansowana z budżetu państwa.

Dziś procedura rejestracji zgonu odbywa się na papierze, co jest czasochłonne i uciążliwe. Zgodnie z projektem wprowadzona zostanie elektroniczna karta zgonu oraz elektroniczna karta urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskanie odpowiednich dokumentów będzie szybsze i łatwiejsze, co zaoszczędzi nadmiernych wysiłków osobom bliskim zmarłemu.

Nowe przepisy umożliwią organom państwowym uzyskanie pełnej i wiarygodnej informacji na temat przyczyn zgonów – także w sposób zdecydowanie szybszy niż obecnie i przy optymalnym wykorzystaniu istniejących państwowych zasobów informacji.

 

 

Nowa ustawa usunie niektóre wątpliwości dotyczące prawa do pochowku i prawa do grobu. Obecnie na tym tle powstają spory, np. co do tego, kto jest uprawiony do dysponowania grobem. W związku z tym projekt obejmuje długo oczekiwane rozwiązanie kwestii prawa do grobu, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych sporów, także w rodzinach.

Obecnie trudno jest określić liczbę miejsc pochowku i cmentarzy w Polsce. Publiczne dostępne księgi cmentarne pozwolą każdemu na wyszukanie grób i sprawdzenie m.in., kiedy musi wnieść opłatę, by go nie stracić.

 

Ustawa jasno określi, zgodnie z współczesnymi wymaganiami, warunki, jakim powinny odpowiadać krematoria, kostnice, domy pogrzebowe, katakumby i kolumbaria. Obecnie regulacja poszczególnych rodzajów miejsc pochówku jest szczątkowa, co powoduje, że zarządzający cmentarzami nie wykorzystują przestrzeni w efektywny sposób, co przedkłada się także na koszty utrzymania miejsc pamięci.

 

Niezależnie do wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań, nowa ustawa będzie zgodna z obecnie obowiązującymi zasadami tworzenia przepisów. Dzięki spójności terminologicznej będzie także łatwiejsza do stosowania i usunie wiele wątpliwości interpretacyjnych. Przykładowo, doprecyzowana definicja cmentarza rozwieje wątpliwości, że chodzi także o cmentarz, na którym nie dokonuje się już pochówków.

 

Program możecie obejrzeć Państwo tutaj.

 

Źródło: FPP

Tekst na podstawie informacji FPP.

 

Galeria Zdjęć

Polecamy

Balsamista Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors