Polska Izba Branży Pogrzebowej

Co dalej z projektem nowej ustawy pogrzebowej?

Środa, 01 mar 2023 13:01

We wtorek 28 lutego zarząd Polskiej Izby Branży Pogrzebowej uczestniczył w spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zorganizowanym przez Wojciech Labuda - Pełnomocnika ds. ochrony miejsc pamięci; dotyczącym podsumowania prac nad projektem nowej ustawy pogrzebowej. Projekt ustawy został już zatwierdzony przez komitet stały Rady Ministrów i oczekuje na zatwierdzenie przez samą Radę, co też ma nastąpić w przeciągu najbliższych trzech tygodni. W dalszej kolejność projekt trafi do sejmu.

Co dalej z projektem nowej ustawy pogrzebowej?

Ze spotkania wyszliśmy pełni optymizmu i nadziei, że nasza wieloletnia praca nad zmianami w prawie pogrzebowym dobiega końca, a owy koniec, chociaż projekt całej ustawy z pewnością nie zaspokaja w całości potrzeb branży pogrzebowej, przyniesie jej rozwiązania, które ułatwią naszą pracę i choć w części przyczynią się do eliminowania szarej strefy. Z ogromnym zdziwieniem czytamy na stronach innych „organizacji” branżowych informacje, iż projekt ustawy jest mocno niedoprecyzowany i ma nikłe szanse na wejście w życie. Chociaż wiemy, iż byliśmy na tych samych spotkaniach – dziś odnosimy wrażenie, że owe podmioty były na nich obecne jedynie „ciałem”, a nie duchem. Zastanawiamy się skąd biorą się powyższe ich stwierdzenia i komu wręcz nie zależy na wejściu w życie nowego prawa pogrzebowego.

 

Jako Polska Izba Branży Pogrzebowej oświadczamy, że naszym zdaniem proponowany projekt nowego prawa pogrzebowego znacznie usprawni działanie firm pogrzebowych, jak również usprawni całą procedurę związana z organizacją pochówku. Mamy nadzieję, że nowa ustawa otworzy drzwi do wprowadzania kolejnych niezbędnych zmian – my jesteśmy gotowi do pracy nad nimi.

 

Zwracamy się z apelem do wszystkich organizacji naszego sektora o nieszerzenie nieprawdziwych i negatywnych opinii dotyczących, nie tylko naszej - ciężkiej, wieloletniej pracy związanej z w/w projektem prawa pogrzebowego. Żywimy wielką nadzieję, że dla dobra całej branży wszyscy skupimy się na tym jak rozwiązywać problemy, przeciwdziałać trudnościom i wzajemnie sobie pomagać, zamiast ciągle krytykować pracę innych.

Polecamy

Balsamista Flotex Federacja Przedsiębiorców Polskich Ikars GB Toyota Okęcie Omega Forum Grupa MTP Magazyn Omega Życie Warte Jest Rozmowy MB Motors