Miesiąc: kwiecień 2022

Reglamentacja gazu dla przedsiębiorców

Reglamentacja gazu dla przedsiębiorców

W związku pojawiając­ymi się w przestrzeni publicznej informa­cjami dotyczącymi „r­eglamentacji” w dost­awach ​ gazu dla prz­edsiębiorców, spowod­owanej zaprzestaniem w dniu 27.04.2022 dostaw gazu do Polski przez stronę rosyjs­ką. Polska Izba Branży Pogrzebowej podjęła niezbędne kroki które pozwoliłyby na ochr­onę naszych firm prz­ed przerwami i ogran­iczeniami ​ w dostaw­ach gazu ​ , dotyczy to w szczególności…

Czarny scenariusz rynkowy

Czarny scenariusz rynkowy

Kiedy w 2010 roku rząd Donalda Tuska zdecydował o obniżeniu kwoty zasiłku pogrzebowego z 6395,00 zł do kwoty zaledwie 4000,00 zł na rynku funeralnym wybuchła panika. Ludzie wyrażali obawę, że wkrótce nie będzie za co chować zmarłych. W ten sposób zaoszczędzono na Polakach rozpaczających po stracie najbliższych wiele milionów złotych, które za sprawą obecnego rządu…

Rosnące ceny na cmentarzach

Rosnące ceny na cmentarzach

Wzrost cen za materiały budowlane takie jak beton czy stal jest główną przyczyną wzrostu kwot za wykonanie konstrukcji piwniczek przeznaczonych do pochówku osób zmarłych na cmentarzach w Polsce. Wzrastają także sumy za wykupienie zwykłego miejsca w poszczególnych nekropoliach. Wciąż rosnący i trudny do zatrzymania wskaźnik inflacji w Polsce jest przyczyną niekorzystnych dla rodzin zmarłych okoliczności…