Miesiąc: listopad 2019

To był ciężki rok dla branży

To był ciężki rok dla branży

W ubiegłym roku zmarło w Polsce blisko 480 tys. osób, a urodziło się tylko oko-ło 355 tys., zmarło o 125 tys. obywateli więcej niż przyszło na świat Takiego złego bilansu demografi cznego nie odnotowano od 1945 roku.

Informacja o zgonach

Informacja o zgonach

Ze sprawozdań opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że liczba zgonów w Polsce w 2020 rokuznacznie wzrosła w stosunku do lat 2016–2019.

Szczepienia  nie dla branży

Szczepienia nie dla branży

Ze sprawozdań opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że liczba zgonów w Polsce w 2020 rokuznacznie wzrosła w stosunku do lat 2016–2019.